บริการของเรา
บริการของเรา


นำเข้าแรงงานบริการงานเอกสารต่างด้าวครบวงจร


จัดทำเอกสารแรงงานและต่อใบอนุญาต


ดูแลสวัสดิภาพและการทำงานของคนงานตลอดสัญญาจ้าง

พิสูจน์สัญชาติ


พิสูจน์สัญชาติ


บริการสังคมและงานวิชาการ


รายงานตัว 90 วัน

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
เว็บสำเร็จรูป
×